Küçült Yazı Tipi Büyüt

Misyon;
-Üniversitenin idari teşkilatının verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak, Üniversite üst kurullarının toplantı organizasyonunu ve raportörlüğünü yapmak, iç ve dış paydaşlarla iletişimi sağlayarak etkili bir performans yönetimi oluşturmak.

Vizyon; 
-Paydaşlarıyla karşılıklı paylaşıma ve memnuniyete dayalı bir etkileşim içerisinde hızlı ve etkili çözümler üretmek,
-Kaynakları en iyi şekilde kullanmak,
-Çalışanların, öğrencilerin ve toplumun taleplerine karşı duyarlı olmak,
-Hesap verme sorumluluğuna ve çalışma etiğine, öngörülebilir, katılımcı ve şeffaflığa dayalı iyi bir yönetişim sistemi kurmak,
-Kurumsallaşmayı gerçekleştirmek.

Amaç ve Hedefler;
-Üniversitenin temel aldığı Misyon ve Vizyonu gerçekleştirme yolunda, verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek,
-İş ve hizmetlerimizi etkin, ekonomik, verimli ve hızlı yürütmek,
-Çalışanlarımız arasındaki birlik ve dayanışmayı sürekli kılarak, işgören memnuniyetini ve takım ruhunu yaşatmak,
-Kurum içi ve dışına yapılan yazışmalarda Türkçemizi doğru ve etkin kullanarak, dilimizin yozlaşmasını önlemek, bu konuda örnek ve lider olmak,
-Kurumuyla bütünleşmiş, işini seven ve sahip çıkan bireyler yetiştirmek, kökleri sağlam bir Kurum Kültürü oluşturmayı hedeflemek,
-Paydaşlarla sağlıklı ve etkin iletişim kurulmasını sağlamak,
-Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde Üniversitenin tanıtımını yapmak.

Temel Politikalar ve Öncelikler;
Genel Sekreterlik olarak amaç ve hedeflerimizin temelini oluşturan, Üniversitemiz idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlayarak, kurumuyla bütünleşmiş, işine sahip çıkan personel yetiştirerek, kökleri sağlam bir Kurum Kültürü oluşturmak.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin