BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Personel
Yazı İşleri Birimi
Hale KARALAR
Şube Müdürü
e - Posta:halekaralarbeun.edu.tr
Telefon:0 372 257 40 10-1347
Zeynep ALPAT
Şube Müdürü
e - Posta:z.alpatbeun.edu.tr
Telefon:0 372 257 40 10-1496
Şadan Arzu KURT
Şube Müdürü
e - Posta:sarzukurtbeun.edu.tr
Telefon:0 372 257 40 10-1157
Ahmet SAĞDIÇ
Şef V.
e - Posta:ahmet.sagdicbeun.edu.tr
Telefon:0 372 257 40 10-1852
Aynur KARAAHMETOĞLU
Bilgisayar İşletmeni
e - Posta:karaahmetoglubeun.edu.tr
Telefon:0 372 257 40 10-1155
Rabia Nihal GÜRSES
Şef V.
e - Posta:gursesbeun.edu.tr
Telefon:0 372 257 40 10-1496
Nurcan ALTUNTAŞ
Firma Personeli
e - Posta:nurcanaltuntasbeun.edu.tr
Telefon:0 372 257 40 10-1161
Hasan CİCİ
Firma Personeli
Telefon:0 372 257 40 10-1326
İ.Ceylan KAL
Telefon:0 (372) 291 14 96