BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Bilgi Edinme

afis5
BİLGİ EDİNME HAKKI

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 24 NİSAN 2004′te yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını sağlamaktır. Bu Kanun’a göre:

- Türk vatandaşları ile karşılıklılık ilkesi gözetilerek Türkiye’de ikamet eden yabancılar Bilgi Edinme Hakkı Kanunundan yararlanabilirler.
- Vatandaşlarımız tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki tüm meslek kuruluşlarının faaliyetleri hakkında bilgi alabilirler. Türkiye’de ikamet eden yabancılar ve tüzel kişiler de kendi faaliyet alanlarıyla ilgili olarak bilgi isteyebilirler.
- Başvurular dilekçeyle, bu Kanunla belirlenen matbu formu doldurmak suretiyle, ya da faks veya e-posta yoluyla da yapılabilir. Başvuruda, ad soyad, açık adres, tc kimlik no ve imza mutlaka olmalıdır.
- Bilgi hangi kurumdan isteniyorsa, başvuru o kuruma yapılmalıdır.
- Bilgi Edinme Hakkı Kanunundan yararlanmak için yapılan başvurular, 15 iş günü içinde cevaplandırılır.
- Başvurunun reddedilmesi hâlinde, 15 gün içerisinde bu Kanun uyarınca kurulan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na yazılı olarak itiraz edilebilir. Kurul, bu konudaki kararını 30 iş günü içinde verir.

İLETİŞİM:

e-mail ile yapılacak başvurular için: bilgiedinme@beun.edu.tr

Posta ile yapılacak başvurular için:
Adres : Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü
Bilgi Edinme Birimi İncivez Mah. 67100 Zonguldak

Faks ile yapılacak başvurular için:
Faks No: (0 372) 257 21 40


Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Genelge 2004-12
Maliye Bakanlığı Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği